Ordina Jaarverslag 2022

klant sinds 2019

Ordina blinkt uit in helderheid

Ordina NV is een dienstverlener op het gebied van Consulting en ICT. Het bedrijf bedenkt, bouwt en beheert oplossingen voor de automatisering van bedrijfsprocessen en ICT. Met een omzet van
€ 430 miljoen en meer dan 2.500 medewerkers behoort Ordina tot de grotere spelers in de Benelux.

De wens van Ordina is een verslag dat hun organisatie, strategie en maatschappelijke bijdrage “op een goede manier presenteert in een aantrekkelijk en toegankelijk format”. Daarnaast moet het verslag voldoen aan de transparantiebenchmark, de GRI-standaard en aan de technische reguleringsnormen in het kader van het European Single Electronic Format (ESEF) opgelegd door de ESMA. Met behulp van onze eigen tools zoals InDesign en InCopy is TD Cascade daar uitstekend in geslaagd.

Bij Ordina en dus ook het jaarverslag staat de mens centraal. Actuele thema’s als transformatie en verbinding vormen daarbij de visuele rode draad. Het resultaat is een jaarverslag dat uitblinkt in helderheid en overzichtelijkheid. De zachte kleuren, 3D infographics  en aansprekende fotografie plus het beeldvullende liggende formaat maken het verslag uitnodigend om gelezen te worden.

Umicore Jaarverslag 2022

klant sinds 2019

Umicore. Duurzaamheid in DNA.

Umicore is wereldleider op het vlak van materiaaltechnologie en recyclage van edele metalen. Het Belgische bedrijf ontwikkelt, produceert en recycleert technologisch hoogwaardige materialen voor onder meer zonnecellen, satellieten, herlaadbare batterijen, LED-toepassingen en katalysatoren. Het wereldwijd opererend concern stelt meer dan 11.000 mensen te werk die samen zo’n 25 miljard aan omzet genereren.

Duurzame waarde creëren is de allesomvattende strategische ambitie van Umicore (Materials for a better life). Met hun doorgedreven ‘Let’s go for zero’-aanpak loopt Umicore dan ook al jaren voorop op het gebied van ESG. Duurzaamheid zit als het ware in hun DNA. In het geïntegreerde jaarverslag streeft Umicore naar volledige openheid over haar impact en de waarde voor de samenleving.

Sinds 2 jaar maakt Umicore gebruik van de software van Tangelo om het geïntegreerde rapport digitaal en in eigen beheer te produceren.

TD Cascade kreeg de opdracht van Umicore om een basisontwerp te ontwikkelen voor het verslag in lijn met de branding van Umicore. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de opmaak van tabellen, grafieken en diagrammen en de vormgeving van cruciale infographics en illustraties.

Daarnaast nam TD Cascade op vraag van Umicore de leiding over alle content implementatie en aansturing van Tangelo. TD Cascade zorgde ook voor de ontwikkeling van diverse landing pagina’s voor de digitale versie van het jaarverslag.

a.s.r. Jaarverslag 2022

klant sinds 2020

a.s.r.

a.s.r. Nederland N.V. is een beursgenoteerde Nederlandse verzekeringsgroep. a.s.r.  Nederland N.V. voert de merken: a.s.r., Europeesche Verzekeringen, Ardanta en Ditzo. Voor a.s.r. Nederland en de onder haar ressorterende portfolio aan diverse zelfstandige verzekeringsactiviteiten maakt TD Cascade al vele jaren de jaarverslagen.

Voor a.s.r. Nederland en de onder haar ressorterende portfolio aan diverse zelfstandige verzekeringsactiviteiten maakt TD Cascade al vele jaren de jaarverslagen. Sinds 2 jaar digitaal met de software van Tangelo.

Het voordeel hiervan is dat a.s.r. zelf de diverse jaarverslagen kan opmaken en redigeren op basis van de door TD Cascade aangeleverde ontwerpen. Overigens na training en met permanente begeleiding door TD Cascade en Tangelo.

Naast een digitale stap voorwaarts kiest a.s.r. voor verandering als constante in de thematiek in het jaarverslag.
Om dit thema kracht bij te zetten is fotografie en video gebruikt.

CBRE Jaarverslag 2021

klant sinds 2002

CBRE

CBRE Group is een internationale vastgoedorganisatie met het hoofdkantoor in Los Angeles. Het bedrijf is wereldwijd het grootste vastgoedadviesbureau. Het van origine Brits-Amerikaanse bedrijf telt meer dan 100.000 werknemers, verdeeld over ruim 530 kantoren wereldwijd.  Voor de Europese beleggingsfondsen van CBRE (dat in Nederland ING Vastgoed overnam) maakt TD Cascade al bijna 20 jaar de jaarverslagen.

In samenwerking met CBRE Global Investors ontwikkelde TD Cascade een strak vormgeven rapportage template, zodat elk individueel fonds toch duidelijk de identiteit van CBRE uitstraalt.
De productieperiode voor al deze jaarverslagen bedraagt slechts één maand en in die maand schakelt ons team bijna dagelijks met de diverse CBRE teams in Europa. De vereiste hoge omloopsnelheid en detaillering vragen om korte lijnen en een gestroomlijnd en geautomatiseerd proces. Om dit te kunnen garanderen wordt er door het jaar heen doorontwikkeld en fijn geslepen. De jaarverslagen van CBRE zijn een prachtig voorbeeld van de waarde van een hechte samenwerking, Tegelijkertijd laten zij zien dat ‘constant’ niet hetzelfde is als stilstand. En continuïteit niet hetzelfde als herhaling.

CBRE 2021 - overview
CBRE 2021 overzicht
CBRE 2021 - kaart
CBRE 2021 Organogram
CBRE 2021 - Tussenblad

a.s.r. Jaarverslag 2021

klant sinds 2020

a.s.r. doet het

a.s.r. Nederland N.V. is een beursgenoteerde Nederlandse verzekeringsgroep. a.s.r.  Nederland N.V. voert de merken: a.s.r., Europeesche Verzekeringen, Ardanta en Ditzo. Voor a.s.r. Nederland en de onder haar ressorterende portfolio aan diverse zelfstandige verzekeringsactiviteiten maakt TD Cascade al vele jaren de jaarverslagen.

In haar geïntegreerde jaarverslag streeft a.s.r. Nederland N.V. naar volledige openheid over haar impact en de waarde voor de samenleving. Sinds 2 jaar maakt a.s.r. Nederland N.V. gebruik van de software van Tangelo om het geïntegreerde rapport digitaal en in eigen beheer te produceren.

Naast een digitale stap voorwaarts kiest a.s.r. voor een op de toekomst gericht thema: ‘Dit is de tijd van doen’. Dit thema gebruikt a.s.r. ook in haar tv-commercials en voorlichtingsmateriaal en op social media. TD Cascade heeft dit thema op allerlei manieren door de jaarverslagen heen gewoven vanaf de aansprekende covers tot en met de datavisualisatie.

asr werk
asr werk
asr werk
asr

Umicore Jaarverslag 2021

klant sinds 2019

Umicore. Duurzaamheid in DNA.

Umicore is wereldleider op het vlak van materiaaltechnologie en recyclage van edele metalen. Het Belgische bedrijf ontwikkelt, produceert en recycleert technologisch hoogwaardige materialen voor onder meer zonnecellen, satellieten, herlaadbare batterijen, LED-toepassingen en katalysatoren. Het wereldwijd opererend concern stelt meer dan 11.000 mensen te werk die samen zo’n 4 miljard aan omzet genereren.

Duurzame waarde creëren is de allesomvattende strategische ambitie van Umicore (Materials for a better life). Met hun doorgedreven ‘Let’s go for zero’-aanpak loopt Umicore dan ook al jaren voorop op het gebied van ESG. Duurzaamheid zit als het ware in hun DNA.

In haar geïntegreerde jaarverslag streeft Umicore naar volledige openheid over haar impact en de waarde voor de samenleving. Sinds 2 jaar maakt Umicore gebruik van de software van Tangelo om het geïntegreerde rapport digitaal en in eigen beheer te produceren.

TD Cascade kreeg in eerste instantie de opdracht om een basisontwerp te ontwikkelen voor het verslag in lijn met de branding van Umicore. Vervolgens werd op vraag van Umicore de visualisatie van cruciale data verder geoptimaliseerd. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar de opmaak van tabellen, grafieken en diagrammen en de vormgeving van cruciale infographics en illustraties zoals bijvoorbeeld het waardecreatiemodel van Umicore.

In een tweede fase heeft TD Cascade de implementatie van alle lay-out en design assets in Tangelo ondersteund met behulp van templates en maatwerk codering.

Corbion Jaarverslag 2021

klant sinds 2020

Corbion

Corbion, voorheen CSM, is een Nederlands wereldwijd opererend voedingsconcern, opgericht in 1919, dat is voortgekomen uit de bietsuikerindustrie en dat aanvankelijk bekend werd om zijn bakkerijproducten. In 2013 werd CSM financieel en operationeel gereorganiseerd en werd de naam veranderd in Corbion, wereldmarktleider op het gebied van melkzuur en afgeleiden daarvan. Melkzuur speelt een belangrijke rol in fermentatieprocessen voor het langdurig behoud van voedsel. Als zodanig behoren de gezondheid van mensen en onze planeet tot het centrale gedachtegoed van Corbion. Dit moet in alle communicatie tot uiting komen, ook in de jaarverslagen.

Het jaarverslag 2021, gemaakt met de software van F19 Digital Reporting uit Eindhoven inclusief het volgens de AFM verplicht gestelde ESEF en XBRL format, is een voorbeeld van multichannel integrated report Voor ieder jaarverslag ontwikkelen we samen met Corbion een actueel thema. Bijzondere vormgevingselementen zijn de pagina’s met company highlights en het waardecreatiemodel.

Voor de omslag kiest Corbion altijd een actueel thema. Bijzondere vormgevingselementen zijn de pagina’s met company highlights en het waardecreatiemodel van Corbion. Voor een volledig beeld kunt u het jaarverslag zelf inzien op de site van Corbion onder Investor Relations.

Corbion werk
Corbion werk
Corbion werk
Corbion werk

Ordina Jaarverslag 2021

klant sinds 2019

Ordina blinkt uit in helderheid

Ordina NV is een dienstverlener op het gebied van Consulting en ICT. Het bedrijf bedenkt, bouwt en beheert oplossingen voor de automatisering van bedrijfsprocessen en ICT. Met een omzet van € 344,9 miljoen en 2559 medewerkers behoort Ordina tot de grotere spelers in de Benelux.

De wens van Ordina is een verslag dat hun organisatie, strategie en maatschappelijke bijdrage “op een goede manier presenteert in een aantrekkelijk en toegankelijk format”. Daarnaast moet het verslag voldoen aan de transparantiebenchmark, de GRI-standaard en aan de technische reguleringsnormen in het kader van het European Single Electronic Format (ESEF) opgelegd door de ESMA. Met behulp van onze eigen tools zoals InDesign en InCopy is TD Cascade daar uitstekend in geslaagd.

Bij Ordina en dus ook het jaarverslag staat de mens centraal. Actuele thema’s als transformatie en verbinding vormen daarbij de visuele rode draad. Het resultaat is een jaarverslag dat uitblinkt in helderheid en overzichtelijkheid.
De zachte kleuren, 3D infographics  en ‘vriendelijke’ fotografie plus het beeldvullende liggende formaat maken het verslag tot een open boek dat uitnodigt om gelezen te worden.

Bouwinvest Jaarverslag 2021

klant sinds 2014

Bouwinvest

Bouwinvest, belegger van pensioen- en verzekeringsgelden in vastgoed, wil met haar investeringen bijdragen aan een duurzame en leefbare stedelijke omgeving met als einddoel het opbouwen van het vermogen van haar investeerders. Een visie die zij bondig omschrijft als ‘Real Value For Life’.

TD Cascade kreeg de opdracht om deze belofte door te vertalen in de jaarverslagen, fondsplannen en andere stakeholdercommunicatie van Bouwinvest.

De vertaling van de belofte ‘Real Value for Life’ naar beeld gaven we gestalte door meer de mens dan gebouwen te laten zien, meer kleur, grotere typografie en grotere vlakken, aansprekende kopteksten en een andere fotografie, aangevuld met real life stories van huurders en gebruikers. Zo draagt vormgeving eraan bij om ‘Real Value for Life’ voor de doelgroep van Bouwinvest zichtbaar, tastbaar te maken.

Bouwinvest 2021
Bouwinvest 2021
Bouwinvest 2021

De Jagersvereniging

De jagersvereniging Nederland

Gerealiseerd in 2019

De Nederlandse Jagersvereniging

Je identiteit en je imago zouden in principe moeten samenvallen. Tenminste als het je lukt te zijn wie je bent en de ander je ook zo ziet. Maar je imago heb je nooit helemaal zelf in de hand. Er is altijd ‘ruis’ op de communicatielijn en ook factoren van buitenaf beïnvloeden je imago. Maar wat je echt niet wil, is dat er sprake is van pure tegenstelling. Zoals in het geval van de Nederlandse Jagersvereniging. Hoewel er in ons land al heel lang wordt gejaagd en de jacht zelfs ‘bij wet’ is geregeld als natuurbeschermingsmaatregel, was het anti-jacht sentiment op een gegeven moment zo hevig, dat de KNJV als spreekbuis van de Nederlandse jagers zich niet langer kon verweren. TD Cascade werd gevraagd of wij wilden meedenken over een oplossing.

Jagerslogo-oud
Jagersvereniging-logo
De probleemstelling

De kern van het probleem was overduidelijk een kwestie van tegengestelde opvattingen over het wel of niet mogen doden van dieren. Een actueel politiek en maatschappelijk debat in een tijd dat feitelijk alles ter discussie staat, en misschien ook niet helemaal onterecht. Maar het debat moet wel gevoerd kunnen worden, zeker als het onderwerp de hele samenleving aangaat en er geen eenduidig antwoord mogelijk is. Hoe heeft Cascade deze kwestie aangepakt? Het antwoord heeft alles te maken met onze visie op corporate design. En deze casus is daar een perfect voorbeeld van.

Corporate design laat zien wie je bent en waar je voor staat. Beeldmerk en huisstijl, aangevuld door gedrag (wat doe je) en communicatie (wat zeg je) geven een totaalindruk van je persoonlijkheid. Echter, of wat jij laat zien ook gezien wordt zoals jij wilt dat je gezien wordt, is afhankelijk van de interpretatie van degene die jou ziet. En meestal is dat geen 100 procent match. In het geval van de jagers en de Nederlandse samenleving was er zelfs sprake van diametraal tegenovergestelde opvattingen over wat het jagen in de kern behelst: het doden van dieren. Een echte patstelling die zelfs zover ging dat jagen bijna onmogelijk was geworden. Als ontwerpbureau zijn wij uiteraard geen partij in het debat. En wij zijn ook geen communicatie-adviesbureau. Maar onze oplossing gaat wel tot de kern.

Mockup corporate design Nederlandse Jagersvereniging
Mockup corporate design Nederlandse Jagersvereniging
Mockup corporate design Nederlandse Jagersvereniging
Onze aanpak

In een aantal strategische sessies gingen wij samen met een gemêleerd gezelschap van de KNJV op zoek naar de kern van de passie voor het jagen en analyseerden wij het gedrag van de jager en de symboliek van de bestaande huisstijl. Vervolgens vergeleken wij dit met de publieke opinie. De volgende stap is het zoeken naar kernwaarden, drijfveren en kenmerken die voor de omgeving van de KNJV wel acceptabel zijn, en in ieder geval geen weerstand oproepen. Pas als hier duidelijkheid over bestaat, beginnen wij met ontwerpen.

De kern van het nieuwe KNJV verhaal werd liefde voor de natuur, een gevoel dat Nederlandse jagers met elkaar delen, en dat, hoe paradoxaal het ook mag klinken, een van de belangrijkste drijfveren is om te gaan jagen. Nederlandse jagers zijn bovendien typisch Nederlands: eerlijk, nuchter en sociaal, maar ook trots en zelfbewust. Het nieuwe beeldmerk laat dit ook zien, de verbondenheid met Nederland en het Nederlandse landschap. De traditionele jachtsymbolen het jagershoedje, het geweer en de hond zijn vervangen door een meer abstract beeld, waarin een groen kroontje verwijst naar de koninklijke goedkeur en een oranjerode stip op de horizon openheid, evenwicht, perspectief en doelgerichtheid suggereren. Deze begrippen associëren zowel met het jagen in een open landschap als met het voeren van een dialoog.

Buit cover
Buit cover
Buit spread rust zoekers - jagersvereniging
Buit spread rust zoekers - jagersvereniging
Buit spread rust zoekers - jagersvereniging
Buit spread rust zoekers - jagersvereniging

'Het mooiste en meest leerzame wat ik heb meegemaakt bij de Jagersvereniging was het hele traject rondom de nieuwe huisstijl en de communicatiestrategie die daar achter weg kwam. En dat dat toen ook gelukt is.'

Reinier Enzerink, (oud) Manager Public Affairs
Jagersvereniging-Leporello-voorkant-achterkant
De Jager Magazine Cover
De Jager Magazine Spread
Het eindresultaat

Door deze ingrepen is de negatieve lading uit het beeldmerk verdwenen. Bovendien ligt de nadruk nu op de vereniging en niet langer op de jager. Van het jagen zelf zien we alleen het veld maar geen dieren of schieten. Het verleggen van het perspectief naar de vereniging als belangenbehartiger van de jagers is een strategische keuze. In plaats van emotie op te roepen, creëren we hierdoor ruimte voor de KNJV om als vereniging haar werk te doen. De gemoedsrust is inmiddels weergekeerd en de dialoog weer op gang gekomen.