Ordina Annual Report 2022

customer since 2019

Ordina excels in clarity

Ordina NV is a service provider in the field of Consulting and ICT. The company invents, builds and manages solutions for the automation of business processes and ICT. With a turnover of
€ 430 million and more than 2,500 employees, Ordina is one of the larger players in the Benelux.

Ordina's desire is a report that "properly presents their organization, strategy and social contribution in an attractive and accessible format." In addition, the report must meet the transparency benchmark, the GRI standard and the technical regulatory standards under the European Single Electronic Format (ESEF) imposed by ESMA. Using our own tools such as InDesign and InCopy, TD Cascade succeeded excellently in doing so.

At Ordina, and therefore also in the annual report, people are at the center. Current themes such as transformation and connection are the visual leitmotif. The result is an annual report that excels in clarity and overview. The soft colors, 3D infographics and appealing photography plus the full-screen landscape format make the report inviting to be read.

a.s.r. Annual Report 2022

customer since 2020

a.s.r.

a.s.r. Nederland N.V. is a listed Dutch insurance group. a.s.r. Nederland N.V. carries the brands: a.s.r., Europeesche Verzekeringen, Ardanta and Ditzo. TD Cascade has been producing annual reports for a.s.r. Nederland and its portfolio of various independent insurance activities for many years.

Voor a.s.r. Nederland en de onder haar ressorterende portfolio aan diverse zelfstandige verzekeringsactiviteiten maakt TD Cascade al vele jaren de jaarverslagen. Sinds 2 jaar digitaal met de software van Tangelo.

Het voordeel hiervan is dat a.s.r. zelf de diverse jaarverslagen kan opmaken en redigeren op basis van de door TD Cascade aangeleverde ontwerpen. Overigens na training en met permanente begeleiding door TD Cascade en Tangelo.

Naast een digitale stap voorwaarts kiest a.s.r. voor verandering als constante in de thematiek in het jaarverslag.
Om dit thema kracht bij te zetten is fotografie en video gebruikt.

CBRE Annual Report 2021

customer since 2002

CBRE

CBRE Group is an international real estate organization headquartered in Los Angeles. The company is the largest real estate consulting firm worldwide. The originally British-American company has more than 100,000 employees spread over more than 530 offices worldwide. TD Cascade has been preparing annual reports for the European investment funds of CBRE (which acquired ING Real Estate in the Netherlands) for almost 20 years.

Working with CBRE Global Investors, TD Cascade developed a sleek reporting template so that each individual fund still clearly exudes CBRE's identity.
The production period for all of these annual reports is just one month, and during that month our team interacts almost daily with the various CBRE teams across Europe. The required high turnover rate and detailing require short lines of communication and a streamlined and automated process. To ensure this, there is ongoing development and fine grinding throughout the year. CBRE's annual reports are a great example of the value of close collaboration, At the same time, they show that "constant" is not the same as stagnation. And continuity is not the same as repetition.

CBRE 2021 - overview
CBRE 2021 overview
CBRE 2021 - map
CBRE 2021 Organization Chart
CBRE 2021 - Interim Sheet

a.s.r. Annual Report 2021

customer since 2020

a.s.r. does it

a.s.r. Nederland N.V. is a listed Dutch insurance group. a.s.r. Nederland N.V. carries the brands: a.s.r., Europeesche Verzekeringen, Ardanta and Ditzo. TD Cascade has been producing annual reports for a.s.r. Nederland and its portfolio of various independent insurance activities for many years.

In its integrated annual report, a.s.r. Nederland N.V. strives for full disclosure of its impact and value to society. Since 2 years a.s.r. Nederland N.V. has been using Tangelo software to produce the integrated report digitally and in-house.

In addition to a digital step forward, a.s.r. is opting for a future-oriented theme: 'This is the time of doing'. This theme is also used by a.s.r. in its TV commercials and information materials and on social media. TD Cascade wove this theme throughout the annual reports in many ways from the appealing covers to the data visualization.

asr work
asr work
asr work
asr

Corbion Annual Report 2021

customer since 2020

Corbion

Corbion, voorheen CSM, is een Nederlands wereldwijd opererend voedingsconcern, opgericht in 1919, dat is voortgekomen uit de bietsuikerindustrie en dat aanvankelijk bekend werd om zijn bakkerijproducten. In 2013 werd CSM financieel en operationeel gereorganiseerd en werd de naam veranderd in Corbion, wereldmarktleider op het gebied van melkzuur en afgeleiden daarvan. Melkzuur speelt een belangrijke rol in fermentatieprocessen voor het langdurig behoud van voedsel. Als zodanig behoren de gezondheid van mensen en onze planeet tot het centrale gedachtegoed van Corbion. Dit moet in alle communicatie tot uiting komen, ook in de jaarverslagen.

Het jaarverslag 2021, gemaakt met de software van F19 Digital Reporting uit Eindhoven inclusief het volgens de AFM verplicht gestelde ESEF en XBRL format, is een voorbeeld van multichannel integrated report Voor ieder jaarverslag ontwikkelen we samen met Corbion een actueel thema. Bijzondere vormgevingselementen zijn de pagina’s met company highlights en het waardecreatiemodel.

Voor de omslag kiest Corbion altijd een actueel thema. Bijzondere vormgevingselementen zijn de pagina’s met company highlights en het waardecreatiemodel van Corbion. Voor een volledig beeld kunt u het jaarverslag zelf inzien op de site van Corbion onder Investor Relations.

Corbion werk
Corbion werk
Corbion werk
Corbion werk

Ordina Annual Report 2021

customer since 2019

Ordina excels in clarity

Ordina NV is a service provider in the field of Consulting and ICT. The company invents, builds and manages solutions for business process automation and ICT. With a turnover of € 344.9 million and 2559 employees, Ordina is one of the larger players in the Benelux.

Ordina's desire is a report that "properly presents their organization, strategy and social contribution in an attractive and accessible format." In addition, the report must meet the transparency benchmark, the GRI standard and the technical regulatory standards under the European Single Electronic Format (ESEF) imposed by ESMA. Using our own tools such as InDesign and InCopy, TD Cascade succeeded excellently in doing so.

At Ordina, and thus also in the annual report, people are at the center. Current themes such as transformation and connection are the visual leitmotif. The result is an annual report that excels in clarity and overview.
The soft colors, 3D infographics and 'friendly' photography plus the full-screen landscape format make the report an open book that invites to be read.

Bouwinvest Annual Report 2021

customer since 2014

Bouwinvest

Bouwinvest, an investor of pension and insurance money in real estate, wants its investments to contribute to a sustainable and livable urban environment with the ultimate goal of building the wealth of its investors. A vision it succinctly describes as "Real Value For Life.

TD Cascade was tasked with translating this promise into Bouwinvest's annual reports, fund plans and other stakeholder communications.

We translated the promise 'Real Value for Life' into images by showing more people than buildings, more color, larger typography and larger surfaces, appealing headlines and different photography, supplemented with real life stories of tenants and users. In this way, design contributes to making 'Real Value for Life' visible and tangible for Bouwinvest's target group.

Bouwinvest 2021
Bouwinvest 2021
Bouwinvest 2021

The Hunters Association

The Hunters Association of the Netherlands

Gerealiseerd in 2019

De Nederlandse Jagersvereniging

Je identiteit en je imago zouden in principe moeten samenvallen. Tenminste als het je lukt te zijn wie je bent en de ander je ook zo ziet. Maar je imago heb je nooit helemaal zelf in de hand. Er is altijd ‘ruis’ op de communicatielijn en ook factoren van buitenaf beïnvloeden je imago. Maar wat je echt niet wil, is dat er sprake is van pure tegenstelling. Zoals in het geval van de Nederlandse Jagersvereniging. Hoewel er in ons land al heel lang wordt gejaagd en de jacht zelfs ‘bij wet’ is geregeld als natuurbeschermingsmaatregel, was het anti-jacht sentiment op een gegeven moment zo hevig, dat de KNJV als spreekbuis van de Nederlandse jagers zich niet langer kon verweren. TD Cascade werd gevraagd of wij wilden meedenken over een oplossing.

Jagerslogo-oud
Jagersvereniging-logo
De probleemstelling

De kern van het probleem was overduidelijk een kwestie van tegengestelde opvattingen over het wel of niet mogen doden van dieren. Een actueel politiek en maatschappelijk debat in een tijd dat feitelijk alles ter discussie staat, en misschien ook niet helemaal onterecht. Maar het debat moet wel gevoerd kunnen worden, zeker als het onderwerp de hele samenleving aangaat en er geen eenduidig antwoord mogelijk is. Hoe heeft Cascade deze kwestie aangepakt? Het antwoord heeft alles te maken met onze visie op corporate design. En deze casus is daar een perfect voorbeeld van.

Corporate design laat zien wie je bent en waar je voor staat. Beeldmerk en huisstijl, aangevuld door gedrag (wat doe je) en communicatie (wat zeg je) geven een totaalindruk van je persoonlijkheid. Echter, of wat jij laat zien ook gezien wordt zoals jij wilt dat je gezien wordt, is afhankelijk van de interpretatie van degene die jou ziet. En meestal is dat geen 100 procent match. In het geval van de jagers en de Nederlandse samenleving was er zelfs sprake van diametraal tegenovergestelde opvattingen over wat het jagen in de kern behelst: het doden van dieren. Een echte patstelling die zelfs zover ging dat jagen bijna onmogelijk was geworden. Als ontwerpbureau zijn wij uiteraard geen partij in het debat. En wij zijn ook geen communicatie-adviesbureau. Maar onze oplossing gaat wel tot de kern.

Mockup corporate design Nederlandse Jagersvereniging
Mockup corporate design Nederlandse Jagersvereniging
Mockup corporate design Nederlandse Jagersvereniging
Onze aanpak

In een aantal strategische sessies gingen wij samen met een gemêleerd gezelschap van de KNJV op zoek naar de kern van de passie voor het jagen en analyseerden wij het gedrag van de jager en de symboliek van de bestaande huisstijl. Vervolgens vergeleken wij dit met de publieke opinie. De volgende stap is het zoeken naar kernwaarden, drijfveren en kenmerken die voor de omgeving van de KNJV wel acceptabel zijn, en in ieder geval geen weerstand oproepen. Pas als hier duidelijkheid over bestaat, beginnen wij met ontwerpen.

De kern van het nieuwe KNJV verhaal werd liefde voor de natuur, een gevoel dat Nederlandse jagers met elkaar delen, en dat, hoe paradoxaal het ook mag klinken, een van de belangrijkste drijfveren is om te gaan jagen. Nederlandse jagers zijn bovendien typisch Nederlands: eerlijk, nuchter en sociaal, maar ook trots en zelfbewust. Het nieuwe beeldmerk laat dit ook zien, de verbondenheid met Nederland en het Nederlandse landschap. De traditionele jachtsymbolen het jagershoedje, het geweer en de hond zijn vervangen door een meer abstract beeld, waarin een groen kroontje verwijst naar de koninklijke goedkeur en een oranjerode stip op de horizon openheid, evenwicht, perspectief en doelgerichtheid suggereren. Deze begrippen associëren zowel met het jagen in een open landschap als met het voeren van een dialoog.

Buit cover
Buit cover
Buit spread rust zoekers - jagersvereniging
Buit spread rust zoekers - jagersvereniging
Buit spread rust zoekers - jagersvereniging
Buit spread rust zoekers - jagersvereniging

'Het mooiste en meest leerzame wat ik heb meegemaakt bij de Jagersvereniging was het hele traject rondom de nieuwe huisstijl en de communicatiestrategie die daar achter weg kwam. En dat dat toen ook gelukt is.'

Reinier Enzerink, (oud) Manager Public Affairs
Jagersvereniging-Leporello-voorkant-achterkant
De Jager Magazine Cover
De Jager Magazine Spread
Het eindresultaat

Door deze ingrepen is de negatieve lading uit het beeldmerk verdwenen. Bovendien ligt de nadruk nu op de vereniging en niet langer op de jager. Van het jagen zelf zien we alleen het veld maar geen dieren of schieten. Het verleggen van het perspectief naar de vereniging als belangenbehartiger van de jagers is een strategische keuze. In plaats van emotie op te roepen, creëren we hierdoor ruimte voor de KNJV om als vereniging haar werk te doen. De gemoedsrust is inmiddels weergekeerd en de dialoog weer op gang gekomen.

KNZB

Gerealiseerd in 2015

KNZB in teken van sport

De KNZB is een sportbond. Dat is haar essentie. Daarin komen de eigenschappen, kernwaarden, motivaties en gedragingen van de (top)sporter en van de (bond- of verenigings-)bestuurder samen, zoals uitdaging en prestatie, discipline en structuur, trots en eigenwaarde, autoriteit en gezag. Maar ook: trainen, wedstrijden, competitie, bekers, medailles, vergaderen, organiseren, regelen, sturen. Bij een sportbond staat alles in het teken van de sport en het organiseren daarvan. Een wereld op zich, (lang) gesloten voor de buitenwereld, de toeschouwer. 

Maar de tijden veranderen. En wie niet meegaat, blijft achter. In sporttaal gesproken: verliest. Wij zeggen het vaak, omdat het tot de kern van ons vak behoort: meegaan met de tijd betekent naast andere zaken ook het beeld van je bedrijf of organisatie aanpassen aan de nieuwe situatie, anders gezegd actualiseren. Maar, en ook dat kunnen we niet genoeg benadrukken: zonder de kern te veranderen, want dan verlies je je geloofwaardigheid. Tenzij je alles verandert en op zoek gaat naar een nieuwe identiteit, bijvoorbeeld na een fusie of reorganisatie. 

KNZB logo-kleur-gr
KNZB logo wit
knzb_logo_passie_RGB
KNZB logo schets

Maar de tijden veranderen. En wie niet meegaat, blijft achter. In sporttaal gesproken: verliest. Wij zeggen het vaak, omdat het tot de kern van ons vak behoort: meegaan met de tijd betekent naast andere zaken ook het beeld van je bedrijf of organisatie aanpassen aan de nieuwe situatie, anders gezegd actualiseren. Maar, en ook dat kunnen we niet genoeg benadrukken: zonder de kern te veranderen, want dan verlies je je geloofwaardigheid. Tenzij je alles verandert en op zoek gaat naar een nieuwe identiteit, bijvoorbeeld na een fusie of reorganisatie.

Het probleem van de KNZB was een teruglopend ledenaantal en daardoor ook minder inkomsten. Zwemmen als competitie sport werd verdrongen door nieuwe sporten en activiteiten. Maar recreatief bleef zwemmen in ons land net zo Hollands als wandelen, fietsen en schaatsen. De KNZB wilde daarom ook de niet gebonden zwemmers aan zich binden, en ook activiteiten gaan organiseren voor de vele duizenden fans van de zwemsport. Maar daarvoor was het wel nodig om eerst het beeld van de bond bij te stellen.

KNZB website diverse devices
KNZB merchandise
Knzb Auto belettering
KNZB mascotte Swimba
KNZB mascotte Swimba bij zwembad
Knzb-flyer3
Knzb-Poster-Banner1

Share