Skip to content

Onze visie

De afgelopen jaren is de inhoud en vorm van het (financiële) jaarverslag compleet veranderd. Sleutelwoorden in die transitie zijn transparantie, belangen van stakeholders en vooral maatschappelijke relevantie. Zo gaat het jaarverslag niet langer over droge cijfers voor- en na heffing, maar over waardecreatie en authenticiteit. Financiële en niet-financiële resultaten verenigd in een geïntegreerde rapportage.

De samenleving dwingt organisaties immers om milieu, sociale, bestuurlijke prestaties en financiële resultaten op gelijkwaardig niveau in te schatten. Alleen zo creëer je als organisatie waardering onder stakeholders, burgers, overheden en al die andere belanghebbenden.

Geïntegreerde verslaggeving heeft de manier waarop organisaties denken, plannen en rapporteren veranderd. Opnieuw staan identiteit en kernwaarden mee op de voorgrond.

Ondertussen heeft ook de techniek niet stilgestaan. Gedrukte jaarverslagen zijn zeldzaam. Rapportage gebeurt steeds vaker online, multi-channel, interactief en continu. Digitalisering maakt jaarverslagen meer toegankelijk voor een breder publiek. Het bereik en de impact van het jaarverslag wordt alleen maar groter.

Bij het maken van online jaarverslagen lijkt techniek de overhand te krijgen. Maar is dat ook terecht?