Skip to content

Design en de corporate story

Er verandert veel in onze samenleving, vaak onvoorzien en niet altijd even wenselijk. Het grote verhaal ontbreekt en we vragen ons af wat of wie we nog kunnen geloven. Toch is dat precies wat wij doen voor onze opdrachtgevers. Met corporate design hun verhaal vertellen. En laten zien wie ze zijn. Herkenbaar en overtuigend. Corporate design waarvoor het bedoeld is.

De ziel vangen

Dit is de begintekst van deze website. In enkele woorden vertellen wat wij doen. En dat relateren aan de tijd waarin wij leven. Een tijd vol veranderingen, waarin niets meer zeker is, terwijl de behoefte daaraan onverminderd blijft. Dat geldt voor het grote verhaal, maar ook voor ieders persoonlijk verhaal, en dus ook voor het verhaal van elke organisatie of onderneming. De corporate story. Voor ons als ontwerpers van logo’s en huisstijlen bevat dat verhaal het wezen van de corporate identiteit. Wat neerkomt op een unieke set van kernwaarden, die samen de ziel van de organisatie of onderneming vormen. Wij zien het als onze missie om die ziel te vangen en om te zetten in design. Als dat lukt, kunnen marketeers en communicatiedeskundigen het van ons overnemen. Tenminste, als zij blijven vasthouden aan die set van kernwaarden, waar ons ontwerp van beeldmerk en huisstijl op is gebaseerd.

De identiteit duiden

In de praktijk blijkt dat echter helaas niet zo te werken, en gaat die kennis ‘ergens onderweg’ verloren. Bijna zeker als nieuwe mensen de marketing-, communicatie- en/of voorlichtingsfuncties bemensen. Maar ook als dezelfde mensen aanblijven. Is de verandering eenmaal doorgevoerd en/of de campagne voltooid, dan vragen andere zaken al gauw om de aandacht, en verdwijnen missie en visie -waarin de kernwaarden vaak zijn vastgelegd- naar de achtergrond om pas bij een volgende verandering weer opnieuw aandacht te krijgen. Als dat voor ons een nieuwe opdracht betekent, zijn wij daar uiteraard blij mee. Maar wij vinden het ook zonde als op de lange duur de diepere gedachte achter het ontwerp van de huisstijl verloren gaat. Omdat de huisstijl dan langzaamaan zijn kracht verliest, een leeg omhulsel wordt, en niet meer het effect sorteert waarvoor hij bedoeld is: de organisatie een identiteit verschaffen waarmee die zich onderscheidt en de doelgroep, die zich daarin herkent, blijvend aan zich kan binden. En dat is jammer, want je identiteit en je huisstijl zouden, in de kern althans, een constante moeten zijn, die vanuit die vaste kern zich aanpast aan de tijd en omstandigheden. Waar het ons om gaat, is dat het begrip van die kern niet verloren gaat. Wij deden dat al door onze gedachtegang bij het ontwerpen van een nieuwe huisstijl vast te leggen in een factsheet. Om directie en medewerkers ‘een hart onder de riem te steken’ is een factsheet echter niet afdoende. Maar een corporate story wel!

Mensen verbinden

Over de corporate story -ooit begonnen als het persoonlijke verhaal van de oprichter van een iconisch wereldmerk zoals bijvoorbeeld Apple en Nike- en het daaraan gerelateerde ‘storytelling’ (het verhaal moet immers verteld worden) zijn inmiddels complete studieboeken en uitvoerige handleidingen geschreven. Vooral over het schrijven en toepassen ervan met als voornaamste doel: de gewenste cultuur inprenten bij de (nieuwe) medewerkers van een organisatie, bijvoorbeeld bij een fusie of ingrijpende verandering van de organisatie, of bij nieuw leiderschap (vooral bij grote bedrijven). Door de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de organisatie/het bedrijf te beschrijven en een duidelijk beeld te schetsen van de oorspronkelijke waarden en normen en de achterliggende drijfveren en ambities, maakt de corporate story het bedrijf ‘menselijk’ en biedt het een gemeenschappelijk ‘houvast’ aan iedere direct betrokkene.  Ons als ontwerpers biedt het een eenduidig uitgangspunt voor het ontwikkelen van de -visuele- identiteit en voor het ontwerpen van een daarbij passend beeldmerk en huisstijl, met als ultiem doel het creëren van een duidelijk herkenbaar en onderscheidend imago. Door het verhaal achter de huisstijl vervolgens ook op te schrijven en te publiceren, bijvoorbeeld in de vorm van een handzaam boekje, kan het prima gebruikt worden bij het invoeren van de huisstijl, als geheugensteuntje bij het ontwerpen van campagnes en/of het opmaken van een jaarverslag, en als onderdeel van de introductie van nieuwe medewerkers. En uiteraard bij alle andere belangrijke communicatie evenementen en presentaties.

Mensen verbinden

De corporate story kan dus voor meerdere doeleinden worden ingezet. Als designbureau zijn wij vooral geïnteresseerd in de juiste toepassing en de werking van de huisstijl en andere corporate communicatiemiddelen. Dan volstaat het niet om de huisstijl alleen te ontwerpen. Wij vinden ook onze betrokkenheid bij de introductie en implementatie ervan belangrijk. Onder andere door de opdrachtgever bij de introductie van de nieuwe huisstijl te adviseren. Én door het vastleggen van het verhaal van de huisstijl in een corporate story. Uiteraard in een vorm die de nieuwe huisstijl nog eens extra onderstreept. Want wij blijven Cascade – visuele communicatie. Voor opdrachtgevers die geloven in de kracht van wat hen uniek maakt. En in de kracht van goed design.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Volgend verhaal

Volgend verhaal

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin