Skip to content

Corporate design

Corporate design is hét strategisch instrument om de uniciteit van een bedrijf of organisatie uit te dragen. De identiteit van de opdrachtgever, het complexe geheel van kernwaarden, eigenschappen en kwaliteiten, vormt het fundament van alles wat men denkt, doet, zegt en maakt. In alle uitingen en media, woord en gebaar, houding en gedrag moet de identiteit zichtbaar zijn. Design is daarbij letterlijk de rode draad die alles met elkaar verbindt. Vandaar dat bij ons de opdrachtgever centraal staat in het ontwerpproces, en van begin tot eind bij dat proces betrokken is. Maar wij voeren wel altijd de regie. Zodat wij ook kunnen waarmaken wat wij beloven.

Design is als de spiegel waarin het bedrijf of de organisatie zich aan ons toont. Maar design kan ook een katalysator voor verandering zijn. Denk aan reorganisaties, fusies of als reactie op veranderingen of verschuivingen in de markt. Een eenmaal gevestigde identiteit is uiteraard niet zomaar inwisselbaar. Maar accenten kunnen verschuiven. En nieuwe waardes, denk aan duurzaamheid, moeten omarmd worden. Zolang dit maar op een geloofwaardige en integere manier gebeurt. En transparant. Dat is waarom wij dieper graven, doortastender zijn, en ook kritisch. En met oplossingen komen, die doel treffen.

Corporate design bestaat uit meerdere disciplines. Een van onze kerncompetenties is onze expertise op het gebied van information design. Dat begon al in de jaren ’90 met wat toen nog heette document design. Zo ontwierpen wij facturen en formulieren voor onder andere ING, Essent en de Belgische Belastingdienst. Momenteel ligt de focus weer op jaarverslagen. Maar in alle gevallen blijft de essentie dezelfde: complexe informatie beter inzichtelijk en leesbaarder maken, ook en vooral voor nieuwe doelgroepen, waaronder stakeholders en klanten. Jaarverslagen bestaan overigens al een aantal jaren niet meer uit alleen maar de jaarrekening, maar omvatten ook de corporate story, het duurzaamheidsverslag en waardecreatie modellen die verder gaan dan een overzicht van de financiële prestaties.  Voor beursgenoteerde bedrijven is dit zelfs verplichte inhoud geworden. In een van onze kennisblogs kunt u hier meer over lezen.